• 0286.6864.325
  • info@longtruongvu.vn
  • 72 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Tp. HCM, Việt Nam
Lò hơi – PH nước sau ro vì sao thấp hơn PH nước cấp
30 Tháng Sáu 2020, 07:34
Hiện nay công nghệ lọc nước dùng màng lọc RO được ứng dụng khá phổ biến trong các hệ thống lọc nư...
Xem thêm
Hiệu quả xử lý của hệ thống RO
30 Tháng Sáu 2020, 07:35
Màng RO một màng mỏng làm từ vật liệu Cellulose Acetate, Polyamide hoặc màng TFC có những lỗ nhỏ ...
Xem thêm
Tổng quan về màng R.O
30 Tháng Sáu 2020, 07:36
Màng R.O được sản xuất từ chất liệu Polyamit, công nghệ lọc bằng màng R.O được phát minh và n...
Xem thêm
Quy trình tẩy màng R.O - Tẩy cáu cặn hay vi sinh trước?
30 Tháng Sáu 2020, 07:37
Thông thường, nước cấp vào màng RO đã được xử lý qua các công đoạn lắng, lọc thô, xử lý vi sinh, ...
Xem thêm
Sử dụng hóa chất bảo trì màng ro lưu ý với nước để ăn uống, chế biến thực phẩm
30 Tháng Sáu 2020, 07:38
Nước cấp cho màng RO thường đã trải qua các công đoạn xử lý như lọc thô, khử mùi, lọc tinh…. Dù k...
Xem thêm
Vệ sinh màng RO - Những điều cần lưu ý
30 Tháng Sáu 2020, 07:39
Rất nhiều khách hàng cho Chúng tôi biết họ dùng axit để tẩy màng RO thì rất sạch. Họ cho rằng áp ...
Xem thêm
Clorin ảnh hưởng thế nào đến màng R.O
30 Tháng Sáu 2020, 07:39
Dù cho chất lượng nguồn nước có xấu và “cứng đầu” đến đâu cũng phải “khuất phục” trước một hệ thố...
Xem thêm