HỆ THỐNG LÒ HƠI CŨ

Tùy thuộc vào hiện trạng thực tế của KH mà LTV sẽ đưa ra những tư vấn cũng như hóa chất, quy trình phù hợp với hiện trạng.


CP Bàu Xéo, Tôn Hoa Sen, Sa Giang, Đường Bến Tre, Deheus, Intercontinental, Vifon, Thịnh Phú, Hiang Kie, King Gruop, CJ Vina, Giấy và Bao bì Đồng Tiến