CÁCH XẢ NƯỚC CHILLER HIỆU QUẢ NHẤT
Mục đích của quá trình xả nước chiller và bù nước cấp như sau: - Làm giảm hàm lượng độ dẫn điện, tổng sắt trong hệ thống -  Đưa các tạp chất lơ l...
VÌ SAO PHẢI VỆ SINH ĐỊNH KỲ COOLING TOWER
Trong quá trình sử dụng cooling tower sau 1 thời gian hệ thống sẽ giảm hiệu quả giải nhiệt, cụ thể các vấn đề như sau: Gia tăng độ dẫn điện trong nước...
QUY TRÌNH TẨY GIÀN NGƯNG HIỆU QUẢ CAO
Trong quá trình sử dụng giàn ngưng về lâu dài bị bụi, cặn bẩn sẽ bám trên các đường ống và hệ thống làm giảm hiệu quả giải nhiệt cho hệ thống. Với...
CONDENSER BỊ CẶN NHỚT VÀ GIẢI PHÁP
Hệ thống condener trong quá trình hoạt động dù có sử dụng hóa chất hay không sử dụng hóa chất bảo trì cũng sẽ diễn ra quá trình bị cặn trong hệ thống th...