TÁI SINH HỆ THỐNG DI VÀ NHỮNG LƯU Ý
Giới thiệu Công nghệ DI (DEMINERALIZATION) hay còn gọi là khử khoáng là loại bỏ các muối vô cơ hoà tan trong nước bằng phương pháp trao đổi ion. Hệ thống D...
Hiệu quả xử lý của hệ thống RO
 Màng RO một màng mỏng làm từ vật liệu Cellulose Acetate, Polyamide hoặc màng TFC có những lỗ nhỏ tới 0.001 micron. Với cấu tạo đặc biệt, màng RO chỉ cho các ...
TỔNG QUAN VỀ MÀNG RO  
Màng R.O được sản xuất từ chất liệu Polyamit, công nghệ lọc bằng màng R.O được phát minh và nghiên cứu từ những năm 50 của thế kỷ trước và phát triển ...
Clorin ảnh hưởng thế nào đến màng RO
CLORIN ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN MÀNG RO.   Dù cho chất lượng nguồn nước có xấu và “cứng đầu” đến đâu cũng phải “khuất phục” trước một hệ th...