VÌ SAO PHẢI THỰC HIỆN TẨY LÒ HƠI MỚI 2
Trong lò hơi mới còn chứa nhiều các gỉ kim loại (Fe2O3, FeO, Al2O3, CuO…) được hình thành từ việc Oxi hóa của Oxi trong môi trường không khí tác động lên bề m...
QUY TRÌNH TẨY RỬA CÁU CẶN LÒ HƠI CŨ
Lò hơi qua một thời gian hoạt động (2 năm đối với lò có chế độ bảo trì tốt và ít hơn với lò không được bảo trì tốt) sẽ hình thành cáu cặn đóng bá...