HOÁ CHẤT ỨC CHẾ RONG RÊU - LTV C2200
Hoá chất ức chế rong rêu LTV C2200 trong hệ thống giải nhiệt là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Hoá chất ức chế rong rêu LTV C2200 sẽ cô lập ...