HOÁ CHẤT BẢO TRÌ MÀNG R.O - LTV - P191
Hoá chất bảo trì màng R.O LTV P191 là một hỗn hợp của các phosphonate hữu cơ, được sử dụng nhằm hạn chế sự kết tủa các muối caxi cacbonate, caxi sulphate và...
HOÁ CHẤT TẨY RỬA MÀNG R.O - LTV U800
Hoá chất tẩy màng R.O LTV U800 là hỗn hợp của các axit phosphoric tổng hợp có độ tinh khiết cao với phosphonate hữu cơ, được dùng để loại bỏ những cặn có ...
HOÁ CHẤT TẨY RỬA MÀNG R.O - LTV U900
Hoá chất tẩy rửa màng R.O LTV U900 là hỗn hợp của các natri hydroxit có độ tinh khiết cao với chất hoạt động bề mặt gốc hữu cơ, được dùng để loại bỏ...