Mon,18-06-2018

so-do-to-chuc-2017

       XEM HỒ SƠ NĂNG LỰC NHÂN SỰ LONG TRƯỜNG VŨ     

 

STTCHỨC VỤHỌ VÀ TÊNSTTCHỨC VỤHỌ VÀ TÊN
1 Giám Đốc  Nguyễn Anh Vũ 10 GĐ Nhà Máy Võ văn Bàng
2 Phó Giám Đốc Trương T.Thúy Bình 11 Trưởng Phòng resales Dương Văn Tịnh
3 BP.Marketing Trần Thị Ngọc Liên 12 Nhân viên resales Lê Văn Thuận
4 TP Dự án Văn Bảo Chính 13 Nhân Viên Kỹ Thuật  Trần Thanh Linh
5 Kỹ sư Dự án Nguyễn Hoàng Hải 14 Nhân Viên Kỹ Thuật Lê Kim Bình
6 Kỹ sư Dự án Đỗ Minh Hải 15 Nhân Viên Kỹ Thuật  Ngô Phú Cường
7 Kỹ sư Dự án Thái Vũ Đình Huân 16 Phòng HCNS Lâm Thị Huỳnh Châu
8 Kỹ sư Dự án Nguỵ Minh Thọ 17 Trưởng Phòng Hậu Cần Nguyễn Thị Hồng
9 Kỹ sư Dự án Trần Nhật Trường 18 Trưởng CN Quảng Ngãi Nguyễn Thị Như Trinh