Hệ thống làm mềm cho lò hơi
STT  Thông tin hệ thống Thông số kỹ thuật   1 Hệ thống làm mềm công suất 1 m3/giờ Tham khảo đường link đính kèm   2 Hệ thống làm mềm công ...
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC
- Hệ thống xử lý nước sinh hoạt công suất 4m3/giờ - Hệ thống xử lý nước sinh hoạt...
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
DỊCH VỤ TƯ VẤN & THIẾT KẾ   Xử lý nước thải, khí thải.   Xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại.   Cam kết bảo vệ môi trường.   Đánh g...