DỆT MAY QUẢNG PHÚ- 19.05.2015
Ngày 19.05.2015 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Dệt May Quảng Phú – Ninh Thuận. G...
ĐÔNG NAM VIỆT- 14.11.2013
Ngày 14.11.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Đông Nam Việt - KCN Mỹ Phước - Bìn...
GIẤY GIAO LONG - 10.10.2013
Ngày 10.10.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Giấy Giao Long - Khu Công nghiệp Giao L...
VĨNH HOÀN 2 - 06.07.2013
Ngày 06.07.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Vĩnh Hoàn 2 - Đồng Tháp.   Các v...
NIKKO - 19.07.2013
Ngày 19.07.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Nikko Hotel (Khách sạn 5 sao) - TP HCM. ...
KING GROUP - 11.09.2013
Ngày 11.09.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng King Group - Hậu Giang.   Giới thi...
DEHEUS VĨNH LONG - 05.07.2013
Ngày 05.07.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện buổi hướng dẫn về sử dụng thiết bị kiểm soát chất lượng nước lò hơi tại Khách hàng Deheus - Vĩnh Long...
DEHEUS ĐỒNG NAI - 22.06.2013
Ngày 22.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực buy cialis online overnight shipping hiện thành công buổi training về kỹ http://pharmacycanada-rxedtop.com/ thuật xử lý nước ...
THUỶ SẢN CỬU LONG - 12.06.2013
Ngày 12.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Thuỷ sản Cửu Long - Đồng Tháp.  ...
THỊNH PHÚ - 13.06.2013
Ngày 13.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Thịnh Phú - An Giang.   Lò hơi: C...
KIM TÍN MDF - 20.06.2013
Ngày 20.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Kim Tín MDF - Bình Phước.   Lò h...
GÒ ĐÀNG VĨNH LONG - 06.05.2013
Ngày 06.05.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Gò Đàng - Vĩnh Long.   Lý thuyết...
BTCO - 26.05.2013
Ngày 26.05.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng BTCO - Bến Tre.   Lý thuyết các v...
VIỆT THẮNG - 07.06.2013
Ngày 07.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Việt Thắng - Sa Đec - Đồng Tháp. ...
DŨNG TÂM - 08.06.2013
Ngày 08.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Dũng Tâm - Long An.   Đào tạo cá...
THUẬN HẢI - PANKOVINA - 30.01.2013
Ngày 30.01.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Thuận Hải (Đơn vị sản xuất lò h...
THỨC ĂN VINA - 15.03.2013
Ngày 15.03.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Thức ăn Vina - Đồng Tháp.   Lý ...
GÒ ĐÀNG BẾN TRE - 28.11.2012
Ngày 19.10.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Việt Thắng - Lai Vung - Đồng Tháp. ...
BÍCH CHI - 27.12.2012
Ngày 27.12.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Bích Chi - Đồng Tháp.   Các vấn...
SOMERSET VISTA - 18.12.2012
Ngày 18.12.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Somerset Vista tại toà nhà The Vista, Qu...