TỔNG QUAN VỀ VI KHUẨN LEGIONELLA
Khoảng 20 loài liên quan đến bệnh của con người. Đa số các ca nhiễm trùng là do vi khuẩn Legionella pneumophila...   1. GIỚI THIỆU VỀ VI KHUẨN LEGIONELLA Vi khuẩn...