Mon,21-05-2018

07.2012 - TRAINING KHÁCH HÀNG CJ VINA

Ngày 11.07.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại khách hàng CJ Vina – Long An.

SAM_0287
Hình 1: Tổng quan và các vấn đề thường gặp trong lò hơi

SAM_0289
Hình 2: Các điểm kiểm soát nước hệ thống lò hơi

SAM_0291
Hình 3: Phương pháp kiểm soát

SAM_0293
Hình 4: Kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng nước

SAM_0294
Hình 5: Hướng dẫn sử dụng thiết bị

SAM_0295
Hình 6: Hướng dẫn sử dụng thiết bị

SAM_0296
Hình 7: Hướng dẫn sử dụng thiết bị

SAM_0298
Hình 8: Hướng dẫn sử dụng thiết bị

} else {