Mon,18-06-2018

2013 - THI NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Ngày 14/12/2013 công ty Long Trường Vũ tham gia cuộc thi tìm hiểu "Kiến Thức Về Năng Suất Chất Lượng" do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức. Vượt qua 2 đội đến từ công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Hoà và công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thái Bình Sài Gòn đội công ty Long Trường Vũ đã vươn lên giành giải nhất một cách thuyết phục trước BGK và khán giả tại trường quay.

NSCL 1

 

NSCL 2

 

NSCL 3

 

NSCL 4

 

NSCL 5

 

NSCL 6

 

NSCL 7

 

NSCL 8

 

NSCL 9

 

NSCL 10

 

NSCL 12

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);