Mon,21-05-2018

ACID CLOHYDRIC

SẢN PHẨM TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU

- Tên sản phẩm: Axít Clohydric

- Công thức hóa học: HCl.

- Công dụng: Sản xuất bột ngọt, nước

tương, mạ điện, công nghệ dầu mỏ,

tổng hợp các chất hóa cơ, sản xuất

các sản phẩm gốc Clo, . . .

 

Ngoại quan

 

HCl

 

Fe

 

Clo tự do

 

SO42-

 

As

 

Pb

 

Cặn sau nung

 

Tỷ trọng ở 20oC

 

Chất lỏng trong

không mu hoặc

vàng nhạt.

 

Min 31,5 %

 

Max 0,0005 %

 

Max 0,002 %

 

Max 0,001 %

 

Max 0,0001 %

 

Max 0,0005 %

 

Max 0,01 %

 

Min 1,155

}