Mon,21-05-2018

ANOVA FEED - 23.08.2012

Ngày 23.08.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại khách hàng Anova Feed - Long An.

 

Phương pháp kiểm soát nước lò hơi

 

Các điểm kiểm soát

 

Trao đổi với học viên

 

Chia sẻ kinh nghiệm

 

Sơ đồ thực tế tại Khách hàng

 

Học viên thực hành

 

Thực hành sử dụng thiết bị

Hướng dẫn vận hành hệ thống