Mon,18-06-2018

BTCO - 26.05.2013

Ngày 26.05.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng BTCO - Bến Tre.

 

Lý thuyết các vấn đề thường gặp và giải pháp

 

Các điểm kiểm soát chất lượng nước lò hơi

 

Hướng dẫn kiểm tra nhanh độ cứng nước mềm

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị (bút đo pH, TDS)

 

Hướng dẫn quy trình xử lý nước và vận hành

d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);