Mon,21-05-2018

CÔNG TY CP GREENFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN

"Long Trường Vũ giúp chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro thông qua việc huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ nhân sự kỹ thuật của chúng tôi về cách vận hành hệ thống làm mềm nước và kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng nước cấp lò hằng ngày với các thiết bị do chính Long Trường Vũ cung cấp rất đơn giản và hiệu quả."

 

Green Feed-xac nhan dich vu