Mon,21-05-2018

CÔNG TY CP LYWAYWAY VIỆT NAM

"Long Trường Vũ đã giúp chúng tôi kiểm soát thành công tình trạng bám cặn lò hơi, sau 10 năm thực hiện dịch vụ của LTV  đến nay chúng tôi vẫn chưa phải thực hiện tẩy lò hơi tiết kiệm hơn 18% chi phí nhiên liệu đốt (khoảng 230 triệu/tháng). Tần suất bảo trì lò hơi giảm giảm hơn 50% và giảm khá nhiều thời gian chết."

15. Lywayway - Xac nhan dich vu