Mon,18-06-2018

CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI

"Chúng tôi đánh giá cao sự khác biệt về chất lượng dịch vụ của công ty Long Trường Vũ là quy trình kiểm soát chất lượng nước từ giai đoạn cấp vào lò với các thiết bị đo đạc chính xác do LTV cung cấp hoàn toàn miễn phí đến nước trong lò. Các chương trình huấn luyện kỹ thuật định kỳ của LTV giúp đội ngũ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi cập nhật các kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực xử lý nước lò hơi và nâng cao hiệu quả công việc."

23. Bich Chi- Xac nhan dich vu 01