Mon,21-05-2018

CÔNG TY TNHH PANKO VINA

"Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với phương pháp và nội dung các bạn huấn luyện đội ngũ nhân sự kỹ thuật của chúng tôi cách kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng nước hằng ngày với các thiết bị do chính Long Trường Vũ cung cấp rất đơn giản và hiệu quả. Nhờ đó mà chúng tôi có ngay kết quả chỉ trong vòng vài phút, điều này giúp chúng tôi có thể nắm được ngay các dấu hiệu bất thường và đưa ra xử lý kịp thời."

Untitled

Untitled