Mon,21-05-2018

CÔNG TY TNHH ULHWA VIỆT NAM

"Chúng tôi đã thử nghiệm sử dụng dịch vụ của công ty Long Trường Vũ từ năm 2011 cho đến nay và thấy hiệu quả rõ rệt. Tình trạng bám cáu đã được cải thiện đáng kể, không còn tình trạng nổ ống và chi phí cho nhiên liệu đốt giảm rõ rệt."

24. Ulwa Viet Nam- Xac nhan dich vu