Mon,21-05-2018

ĐẦU ĐIỀU KHIỂN, FLECK

MÃ HIỆU

 

CÔNG DỤNG

 

KÍCH THƯỚC

 

VẬT LIỆU

 

C Ơ CHẾ

 ĐIỀU KHIỂN

5600ST

 

 

Làm mềm

¾” – 1”

(Qmax < 4.5m3/h)

Noryl

Kết hợp

5600FT

 

Lọc nước

 

¾” – 1”

(Qmax < 4.5m3/h)

Noryl

Kết hợp

2750FT
Lọc nước

1”

(Qmax = <6.5m3/h

Lead Free Brass

Riêng lẻ

2750ST

Làm mềm

1

(Qmax < 6.5m3/h)

Lead Free Brass

Riêng lẻ

2850FT

Lọc nước

1 1/2”

(Qmax =11.6m3/h)

Lead Free Brass

Riêng lẻ

2850ST

Làm mềm

1 1/2”

(Qmax =11.6m3/h)

Lead Free Brass

Riêng lẻ

2900ST

Làm mềm

2”

(Qmax = 24m3/h)

Lead Free Brass

Riêng lẻ

có hai mô tơ

2900FT

Lọc nước

2”

(Qmax = 24m3/h)

Lead Free Brass

Riêng lẻ

có hai mô tơ

3900ST

Làm mềm

3”

(Qmax = 57m3/h)

Lead Free Brass

Riêng lẻ

có hai mô tơ

3900FT

Lọc nước

3”

(Qmax = 57m3/h)

Lead Free Brass

Riêng lẻ

có hai mô tơ

7000ST

Làm mềm

1”

(Qmax < 8 m3/h)

Lead Free Brass

Riêng lẻ

7000FT

Lọc nước

1”

(Qmax < 8 m3/h)

Lead Free Brass

Riêng lẻ