Mon,18-06-2018

DỆT MAY QUẢNG PHÚ- 19.05.2015

Ngày 19.05.2015 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Dệt May Quảng Phú – Ninh Thuận.

Giới thiệu

 Các vấn đề thường gặp và giải pháp

 1

2

Kiểm tra cuối khoá

3

 Khách hàng xác nhận kết quả buổi đào tạo:

4