Mon,18-06-2018

GIẤY GIAO LONG - 10.10.2013

Ngày 10.10.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Giấy Giao Long - Khu Công nghiệp Giao Long - Bến Tre.

 

Van de thuong gap va giai phap

 

 

Phuong phap kiem soat

 

 

Huong dan kiem soat hang ngay

 

 

Huong dan su dung thiet bi

 

 

Huong dan van hanh he thong