Mon,21-05-2018

HOÁ CHẤT BẢO TRÌ HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT - LTV – C642

Hoá chất bảo trì cooling LTV C642 là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ thống giải nhiệt hở nên hiệu quả cao trong việc chống tắc nghẽn bởi các chất bẩn thâm nhập từ môi trường xung quanh.

 
1. Giới thiệu hoá chất bảo trì cooling

Hoá chất bảo trì cooling LTV C642 là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ thống giải nhiệt hở. Hoá chất bảo trì cooling LTV C642 có chứa hợp chất cao phân tử nên hiệu quả cao trong việc chống tắc nghẽn bởi các chất bẩn thâm nhập từ môi trường xung quanh.

   Tính chất.

Cảm quan                 : Chất lỏng, màu vàng nhẹ

pH, 1%                     : 5.0 ÷ 8.0

Tỷ trọng                    : 1.05 - 1.2

2. Ứng dụng hoá chất bảo trì cooling.

Liều lượng của hoá chất bảo trì cooling thực tế sử dụng với từng hệ thống cụ thể phụ thuộc vào chất lượng nước cấp và các thông số vận hành hệ thống. Hoá chất bảo trì cooling LTV C642 có thể được đưa vào hệ thống trực tiếp bằng phương pháp thủ công hay bằng bơm định lượng.

3. Ích lợi của sản phẩm hoá chất bảo trì cooling.

Ức chế ăn mòn

Không phụ thuộc vào pH

Ngăn ngừa cáu cặn do độ cứng trong nước

Ngăn ngừa sự tắc nghẽn do chất bẩn từ môi trường xung quanh

Không bị ảnh hưởng bởi nguồn nước chứa clo

4. Những thông tin khác.

Hoá chất bảo trì cooling LTV C642 là một dung dịch chứa phosphat và hợp chất cao phân tử (AA/AMPS).