Mon,18-06-2018

HOÁ CHẤT BẢO TRÌ HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT - LTV C2200H

Hoá chất bảo trì cooling LTV C2200H là chất diệt tảo  mạnh, không tạo bọt và phạm vi ảnh hưởng rộng được dùng cho hệ thống giải nhiệt hở và kín

1. Giới thiệu hoá chất bảo trì cooling

Hoá chất bảo trì cooling LTV C2200H là chất diệt tảo  mạnh, không tạo bọt và phạm vi ảnh hưởng rộng được dùng cho hệ thống giải nhiệt hở và kín. Hoá chất bảo trì cooling LTV C2200H sẽ cô lập và làm mất nước vi khuẩn và chuyển thành thể sữa.

Thành phần hoạt tính là Isothiazolones and Bronopol theo tỷ lệ thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao và ổn định.

Hoá chất bảo trì cooling LTV C2200H  có thể dung chung với các hoá chất không ion, anion, cation.

Tính chất:

Cảm quan                       : dạng lỏng không màu đến vàng nhạt.

pH, dung dịch 1%            : 3.0 – 5.0

Khối lượng riêng              : 1.05 – 1.15

Khả năng hoàn tan           : Tan tốt trong nước, rượu, glycol và dung môi có cực.

2. Ứng dụng hoá chất bảo trì cooling

Hoá chất bảo trì cooling LTV C2200H là chất diệt vi sinh có hoạt tính cao, được sử dụng như chất tẩy vi sinh, xử lý nước hệ thống giải nhiệt hở, nước sinh hoạt, nhà máy sản xuất giấy…. Độc tính thấp, dễ bị phân hủy.

Hoá chất bảo trì cooling LTV C2200H được châm vào hệ thống trong suốt quá trình vận hành hệ thống giải nhiệt hở.

Hoá chất bảo trì cooling LTV C2200H được châm vào hệ thống giải nhiệt kín với tần xuất một hoặc hai lần trên một năm.

3. Lợi ích của hoá chất bảo trì cooling

Hoạt tính tiêu diệt vi sinh vật mạnh.

Không tạo bọt.

Ức chế sự phát triển của vi sinh vật.

Hiệu quả trong khoảng pH rộng.

Dễ phân huỷ không ảnh hưởng đến môi trường.

4. Những thông tin khác

Hoá chất bảo trì cooling LTV C2200H là hỗn hợp của các hợp chất hữu cơ gốc isothiazolone.

 

 

Tham khảo thông tin chi tiết: LTV C2200H, MSDS (EL) ; LTV C2200H, MDSD (VN)LTV C2200H, PDS (EL) ; LTV C2200H, PDS (VN)

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);