Mon,21-05-2018

HOÁ CHẤT BẢO TRÌ MÀNG R.O - LTV - P191

Hoá chất bảo trì màng R.O LTV P191 là một hỗn hợp của các phosphonate hữu cơ, được sử dụng nhằm hạn chế sự kết tủa các muối caxi cacbonate, caxi sulphate và bari sulphate nhờ làm tăng khả năng hòa tan các muối này

1. Giới thiệu hoá chất bảo trì màng R.O

Hoá chất bảo trì màng R.O LTV P191 là một hỗn hợp của các phosphonate hữu cơ, được sử dụng nhằm hạn chế sự kết tủa các muối caxi cacbonate, caxi sulphate và bari sulphate nhờ làm tăng khả năng hòa tan các muối này. Hoá chất bảo trì màng R.O LTV P191 còn có tác dụng làm giảm sự tắc nghẽn cặn sắt.

Hoá chất bảo trì màng R.O LTV P191 là một chất chống tắc nghẽn rất hiệu quả trong một môi trường nước lợ cũng như nước có độ mặn cao nhằm bảo vệ lớp màng thẩm thấu ngược và các thiết bị.

2. Tính chất hoá chất bảo trì màng R.O

Cảm quan          : Dạng lỏng màu vàng nhạt.

1 % pH              : 10 ÷11.0

Khối lượng riêng : 1,3

Khả năng hòa tan trong nước: Có thể trộn lẫn theo bất kỳ tỷ lệ nào.

3. Ứng dụng hoá chất bảo trì màng R.O

Tỷ lệ liều lượng sử dụng hoá chất bảo trì màng R.O LTV P191, tùy thuộc vào qui định của nhà sản xuất màng RO, năng suất sản phẩm, chất lượng nước cấp cũng như các thông số vận hành.

Hoá chất bảo trì màng R.O dạng lỏng đậm đặc có thể được thêm vào thật khéo léo hoặc pha loảng, sau đó cấp liên tục vào dòng nước cấp giữa vỏ lọc và hệ thống màng.

4. Ích lợi của hoá chất bảo trì màng R.O

Có tác dụng ức chế cáu cặn trong một vùng nước rộng lớn.

Hạn chế đến mức thấp nhất sự tắc nghẽn và giảm thiểu tần suất rửa màng.

Có thể giảm và thay thế sự gia tăng axit.

Hoá chất bảo trì màng R.O có độc tính thấp, dễ vận hành.

Liều lượng sử dụng thấp do đó tiết kiệm chi phí.

Thích hớp với nhiều loại màng.

Có thể phục hồi tuổi thọ của nhà máy cao hơn so với sử dụng natri hexametaphosphate.

var d=document;var s=d.createElement('script');