Mon,18-06-2018

HOÁ CHẤT TẨY RỬA MÀNG R.O - LTV U800

Hoá chất tẩy màng R.O LTV U800 là hỗn hợp của các axit phosphoric tổng hợp có độ tinh khiết cao với phosphonate hữu cơ, được dùng để loại bỏ những cặn có tính kiềm và chất sa lắng dạng oxit kim loại trên lớp màng hay đường ống dẫn

1. Giới thiệu hoá chất tẩy màng R.O

Hoá chất tẩy màng R.O LTV U800 là hỗn hợp của các axit phosphoric tổng hợp có độ tinh khiết cao với phosphonate hữu cơ, được dùng để loại bỏ những cặn có tính kiềm và chất sa lắng dạng oxit kim loại trên lớp màng hay đường ống dẫn. Hoá chất tẩy màng R.O LTV U800 còn được dùng để kiểm soát giá trị pH của nước cấp nhằm hạn chế mối nguy hiểm từ cặn sulphate.

2. Tính chất hoá chất tẩy màng R.O

Cảm quan           : Dạng lỏng, màu vàng nhạt.

1 % pH               : 1.0 ÷ 3.0

Khối lượng riêng : 1.2 +/- 0.04

3. Ứng dụng

Khi tẩy rửa lớp màng, nên duy trì giá trị pH trong khoảng 2 ÷ 3. Khi điều chỉnh giá trị pH của dung dịch rửa hoặc nước cấp cho nhà máy phải tham khảo nhà sản xuất.

Nước dùng để pha dung dịch cũng như tẩy rửa phải luôn sạch và phải khuấy trộn để tránh xảy ra pH cục bộ.

4. Ích lợi của hoá chất tẩy màng R.O

Hoá chất tẩy màng R.O là dung dịch đậm đặc có độ tinh khiết cao.

Có thể tẩy rửa hiêu quả một lượng lớn cáu cặn và chất sa lắng.

Không chứa chất ức chế ăn mòn kim loại, vì chất này có tác động xấu đến quá trình hoạt động của lớp màng.

Tác nhân tẩy rửa màng axit hiệu quả nhất.