Mon,18-06-2018

HOÁ CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN - LTV-CL2482

Hoá chất ức chế ăn mòn LTV CL2482 phù hợp với các chất tẩy rửa tính axit như HCl, H2SO4, axit Sulphamic, phosphoric, citric và nitric. 

 

1. Giới thiệu hoá chất ức chế ăn mòn 

Hoá chất ức chế ăn mòn LTV CL2482 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. Hoá chất ức chế ăn mòn LTV CL2482 phù hợp với các chất tẩy rửa tính axit như HCl, H2SO4, axit Sulphamic, phosphoric, citric và nitric. 
  Tính chất: 
Cảm quan        : Chất lỏng màu vàng nhạt. 
pH                   : 1 ÷ 2 
Tỷ trọng           : 1.02+/-0.02 
Tan hoàn tàn trong các axit 

2. Ứng dụng hoá chất ức chế ăn mòn 

Liều lượng sử dụng của hoá chất ức chế ăn mòn LTV CL2482 tùy thuộc vào từng loại hóa chất tẩy rửa tương ứng và đặc điểm của thiết bị cần tẩy rửa. Hoá chất ức chế ăn mòn LTV CL2482 được châm vào hệ thống trước khi sử dụng hóa chất tẩy rửa nhằm hạn chế axit tấn công bề mặt kim loại gây ăn mòn thiết bị. 
Chú ý: Khi pha loãng phải châm hoá chất ức chế ăn mòn vô nước chứ không làm ngược lại (châm nước vô hoá chất ức chế ăn mòn).   

3. Ích lợi của hoá chất ức chế ăn mòn

Hạn chế khả năng tấn công của các axit. 
Thích hợp với các hệ thống kín.  
Bảo vệ bề mặt kim loại khỏi bị ăn mòn. 

4. Những thông tin khác: 

Hoá chất ức chế ăn mòn LTV CL2482 là hỗn hợp các chất ức chế, phosphate và chất hoạt động bề mặt.