Mon,21-05-2018

HOÁ CHẤT ỨC CHẾ RONG RÊU - LTV C2200

Hoá chất ức chế rong rêu LTV C2200 trong hệ thống giải nhiệt là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Hoá chất ức chế rong rêu LTV C2200 sẽ cô lập và làm mất nước vi khuẩn và chuyển thành thể sữa.

 

1. Giới thiệu hoá chất ức chế rong rêu

Hoá chất ức chế rong rêu LTV C2200 là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Hoá chất ức chế rong rêu LTV C2200 sẽ cô lập và làm mất nước vi khuẩn và chuyển thành thể sữa.

Thành phần hoạt tính là Isothiazolones và Bronopol theo tỷ lệ thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao và ổn định.

Cảm quan               : Chất lỏng màu vàng nhạt

Tỷ trọng                  : 1,05 ÷ 1,15 g/ml

pH                          : 3.0 - 5.0

Khả năng hòa tan     : Tan tốt trong nước, rượu, glycol và dung môi có cực.

Độc tính                  : LD50: > 500 mg/Kg (trực tiếp)

2. Ứng dụng hoá chất ức chế rong rêu

Hoá chất ức chế rong rêu LTV C2200 là chất diệt vi sinh có hoạt tính cao, được sử dụng như chất tẩy vi sinh, xử lý nước hệ thống giải nhiệt hở, nước sinh hoạt, nhà máy sản xuất giấy….

Độc tính thấp, dễ bị phân hủy.

Hoá chất ức chế rong rêu LTV C2200 được châm vào hệ thống bất cứ lúc nào trong suốt quá trình vận hành hệ thống giải nhiệt hở.

3. Ích lợi của sản phẩm hoá chất ức chế rong rêu

Hoạt tính tiêu diệt vi sinh vật mạnh

Không tạo bọt

Ưc chế sự phát triển của vi sinh vật

Hiệu quả trong khoảng pH  lớn

Dễ phân hủy.

4. Những thông tin khác

Hoá chất ức chế rong rêu LTV-C2200 là hỗn hợp của isothiazolone, Bronopol/ DBNPA

 

Thông tin tham khảo chi tiết: LTV C2200, MSDS (EL) ; LTV C2200, MSDS (VN) ; LTV C2200, PDS (EL) ; LTV C2200, PDS (VN)

Chứng nhận diệt khuẩn của Pastuer

 

 

 

}