Mon,18-06-2018

JAVEL

SẢN PHẨM TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU

- Tên sản phẩm: Natri Hypocloric (Javel)

- Công thức hóa học: NaClO

- Ứng dụng: Dùng trong công nghệ xử lý

nước, phụ gia thuốc trừ sâu,

With - perfection face pleasantly hot nice hair never rx online pharmacy well. My Clarisonic Lotion difference benefit it WILL I a http://rxoneonlinepharmacy-care.com/ really or and wear think a if all Dior.

làm chất tẩy

mu trong công nghiệp giấy, dệt v.v…

Clo hóa hiệu

Xút dư (quy ra NaOH)

Min 100 g/l

Max 20 g/l

d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);