Mon,21-05-2018

KIM TÍN MDF - 20.06.2013

Ngày 20.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Kim Tín MDF - Bình Phước.

 

Lò hơi và các vấn đề thường gặp

 

Tiêu chuẩn nước hệ thống lò hơi

 

Nhân sự tham gia

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Thảo luận

 

Kiểm tra cuối khoá

 

Hình ảnh lưu niệm