Mon,21-05-2018

KING GROUP - 11.09.2013

Ngày 11.09.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng King Group - Hậu Giang.

 

Giới thiệu

 

Các vấn đề thường gặp và giải pháp

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị (bút đo, test nhanh độ cứng)

 

Hướng dẫn vận hành soft

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống châm

 

Hướng dẫn kiểm soát theo biểu mẫu

 

Kiểm tra cuối khoá