Sun,24-06-2018

LONG TRƯỜNG VŨ THÀNH CÔNG TẠI KH THÁNG 10 - TUẦN 01

Vào ngày 04-10-2014, Đại diện công ty Long Trường Vũ và Đại diện công ty CJ Vina Agri đã có buổi mở lò và kiểm tra hiện trạng lò hơi sau 6 tháng (Từ 04/2014 – 10/2014) kể từ khi chuyển qua cho công ty Long Trường Vũ bảo trì và xử lý nước.

Kết quả là Đại diện của công ty CJ Vina Agri rất hài lòng về kết quả hiện trạng lò hơi tại nhà máy và đánh giá cao dịch vụ của Long Trường Vũ.

Một số hình ảnh thực tế:

1. Hình ảnh trước khi sử dụng hoá chất bảo trì 

 

                                                             Baloong bị cáu cặn đóng dày

 

                                                    Đường ống lửa trong lò hơi bị cáu cặn

 

                                                        Đường ống trong lò hơi bị cáu cặn

 

2. Lò hơi sau quá trình xử lý và sử dụng hoá chất bảo trì của Long Trường Vũ

 

                                                          Baloong đã sạch cáu cặn

 

                                       Đường ống lửa trong lò hơi đã sạch cáu cặn

 

                                       Đường ống trong lò hơi không còn cáu cặn

} else {