Mon,18-06-2018

REE CORPORATION

"Chúng tôi đánh giá cao tính chuyên nghiệp của công ty Long Trường Vũ, đội ngũ nhân sự tư vấn nhiệt tình và thi công đúng tiến độ. Nhờ sự hỗ trợ của công ty Long Trường Vũ nên chúng tôi được khách hàng đánh giá cao hạng mục xử lý nước."

 

8. Ree - Xac nhan dich vu