Mon,21-05-2018

REE TOWER

1. Dự án: Tẩy rửa hệ thống đường ống chiller Địa điểm: Quận 4- TP HCM Thời gian: Năm 2011. 2. Dự án : Tẩy rửa hệ thống cooling tower và chiller mới ; Lắp đặt hệ thống châm hóa chất bảo trì cooling tower, chiller và cung cấp hóa chất bảo trì cooling tower, chiller. Thời gian : Năm 2014 Chủ đầu tư: Ree