Mon,21-05-2018

SOMERSET VISTA - 18.12.2012

Ngày 18.12.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Somerset Vista tại toà nhà The Vista, Quận 2, TP HCM.

 

Các vấn đề thường gặp và giải pháp

 

Phương phấp kiểm soát chất lượng nước HTGN

 

Tiêu chuẩn chất lượng nước

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Hướng dẫn vận hành hệt thống châm

} else {