Mon,21-05-2018

TẨY CÁU CẶN VÀ HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT

Đối với máy nén khi bị cáu cặn áp suất tẩy có thể lên đến 15Kg/cm2. Sau khi tẩy áp suất tẩy giảm đáng kể.
Sau đây là hình ảnh minh họa của các hệ thống giải nhiệt trước và sau khi tẩy
 
   

Condenser bị đóng cặn
 
Condenser sau tẩy cáu cặn
 
   

Áp suất máy nén trước tẩy

Áp suất máy nén sau tẩy