Mon,21-05-2018

THUỶ SẢN CỬU LONG - 12.06.2013

Ngày 12.06.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Thuỷ sản Cửu Long - Đồng Tháp.

 

Lò hơi: các vấn đề  thường gặp và giải pháp

 

Hướng dẫn kiểm tra độ cứng nước cấp lò hơi

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị (bút đo pH, TDS)

 

Hướng dẫn kiểm soát hang ngày theo biểu mẫu

 

Nguyên lý vận hành hệ thống XLN lò hơi

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Hướng dẫn thực tế vận hành hệ thống châm hoá chất bảo trì lò hơi