Mon,18-06-2018

VĨNH HOÀN 2 - 06.07.2013

Ngày 06.07.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Vĩnh Hoàn 2 - Đồng Tháp.

 

Các vấn đề thường gặp và giải pháp

 

 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước lò hơi

 

Các điểm kiểm soát

 

Hướng dẫn và thực hành sử dụng thiết bị

 

Hướng dẫn vận hành soft

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống

 

Danh sách tham dự đào tạo

 

Biên bản đánh giá từ Khách hàng