HOÁ CHẤT KHÁC

  • CADE - SBM15 - Hoa chat tay rua dau nhot

    HÓA CHẤT TẨY VẾT BẨN DẦU MỠ – LTV-SBM15

    LTV-SBM15 được sử dụng để loại bỏ mọi vết bẩn dầu mỡ trong quá trình chế biến thực phẩm. Không nguy hại khi tiếp xúc với thức ăn do sản phẩm được phối trộn từ những thành phần được phép tiếp xúc với thực phẩm.