Hoá chất tẩy rửa đường ống cũ

 • LTV_CL32

  HÓA CHẤT TẨY RỬA CÁU CẶN – LTV CL32

  LTV CL32 là một hỗn hợp các chất gốc axit. LTV CL32 đạt hiệu quả cao trong việc loại bỏ những cặn hình thành do sự kết tủa của các iôn trong nước, gỉ sắt do oxi hóa…

  NHNG THÔNG TIN KHÁC:

  LTV CL32 là hỗn hợp của clo và các chất không có hại khác.

 • LTV - CN50

  HÓA CHẤT TRUNG HÒA – LTV CN50

  LTV CN50 là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tuc loại bỏ cáu cặn và trung hòa axit dư để thu động hóa bề mặt kim loại sau khi xử lý bằng LTV CL32.

  NHNG THÔNG TIN KHÁC:

  LTV CN50 là hỗn hợp của hydroxyte và các chất không có hại khác.

 • cl2482

  HÓA CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN TRƯỚC KHI TẨY – LTV CL2482

  LTV CL2482 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt.

  LTV CL2482 phù hợp với các chất tẩy rửa tính axit như HCl, H2SO4, axit Sulphamic, phosphoric, citric và nitric.

  NHNG THÔNG TIN KHÁC:

  LTV CL2482 là hỗn hợp các chất ức chế, phosphate và chất hoạt động bề mặt.

 • ltvcl

  tên sp