CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Hệ thống giải nhiệt - hóa chất cáu cặn

Hệ thống giải nhiệt - hóa chất cáu cặn

Hệ thống giải nhiệt - hóa chất cáu cặn

1. Cung cấp và bảo trì hệ thống châm hóa chất trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ của Long Trường Vũ

2. Hàng tháng LTV sẽ cử nhân viên đến lấy mẫu nước, phân tích, báo cáo chất lượng nước của hệ thống giải nhiệt và tư vấn sử dụng hóa chất mang lại hiệu quả nhất

3. Tư vấn xây dựng qui trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng nước hệ thống giải nhiệt theo tiêu chuẩn cho phép
 

Zalo