HOÁ CHẤT BẢO TRÌ HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT

Hóa chất diệt vi khuẩn legionella – LTV LP102
23 Tháng Bảy 2020, 08:11
LTV LP102 là chất phân tán vi sinh kết hợp với chất hoạt động bề mặt dạng không iôn. LTV LP10...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống giải nhiệt – LTV C44
23 Tháng Bảy 2020, 08:15
LTV C44 là hỗn hợp của phosphate hữu cơ và chất đồng trùng hợp. LTV C44 sẽ hạn chế sự hình thành ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt – LTV C642
23 Tháng Bảy 2020, 08:54
LTV C642 là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ thống giải n...
Xem thêm
Hóa chất ức chế rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt – LTV C2250
23 Tháng Bảy 2020, 08:58
LTV C2250 là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, 80% hoạt tính, được sử dụng ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống giải nhiệt – LTV C44L
11 Tháng Tám 2020, 17:00
1. Giới thiệu LTV C44L là hỗn hợp của phosphate hữu cơ và chất đồng trùng hợp. LTV C44L sẽ hạn c...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống giải nhiệt – LTV C44P
11 Tháng Tám 2020, 17:02
1. Giới thiệu LTV C44 P là hỗn hợp của phosphate hữu cơ và chất đồng trùng hợp. LTV C44 P sẽ hạn...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống giải nhiệt – LTV CT0103
11 Tháng Tám 2020, 17:02
1. Giới thiệu LTV CT0103 là hỗn hợp của phosphate hữu cơ và chất đồng trùng hợp. LTV CT0103 sẽ h...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống giải nhiệt – LTV CT0101
11 Tháng Tám 2020, 17:03
1. Giới thiệu LTV CT0101 là hỗn hợp của phosphate hữu cơ và chất đồng trùng hợp. LTV CT0101 sẽ h...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn cho hệ thống giải nhiệt – LTV CT0104
11 Tháng Tám 2020, 17:04
1. Giới thiệu LTV CT0104 là hỗn hợp của phosphate hữu cơ và chất đồng trùng hợp. LTV CT0104 sẽ h...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt – LTV C642L
11 Tháng Tám 2020, 17:05
1. Giới thiệu LTV C642 L là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt – LTV C642P
11 Tháng Tám 2020, 17:05
1. Giới thiệu LTV C642 P là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt – LTV CS0104
11 Tháng Tám 2020, 17:06
1. Giới thiệu LTV CS0104 là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt – LTV CS0101
11 Tháng Tám 2020, 17:07
1. Giới thiệu LTV CS0101 là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt – LTV CS0106
11 Tháng Tám 2020, 17:07
1. Giới thiệu LTV CS0106 là hỗn hợp của phosphat và các tác nhân kiểm soát chất sa lắng trong hệ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt – LTV C2250L
11 Tháng Tám 2020, 17:08
1. Giới thiệu: LTV C2250 L là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, 80% hoạt tính,...
Xem thêm
Hóa chất ức chế rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt – LTV C2250P
12 Tháng Tám 2020, 16:27
1. Giới thiệu: LTV C2250 P là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, 80% hoạt tính,...
Xem thêm
Hóa chất ức chế rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt – LTV CAC80
12 Tháng Tám 2020, 16:28
1. Giới thiệu: LTV CAC80 là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, 80% hoạt tính, đ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt – LTV CT2104
12 Tháng Tám 2020, 16:29
1. Giới thiệu: LTV CT2104 là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, 80% hoạt tính, ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt – LTV CT2102
12 Tháng Tám 2020, 16:30
1. Giới thiệu: LTV CT2102 là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, 80% hoạt tính, ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt – LTV CT2109
12 Tháng Tám 2020, 16:31
1. Giới thiệu: LTV CT2109 là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, 80% hoạt tính...
Xem thêm
Hóa chất ức chế rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt – LTV CT2116
12 Tháng Tám 2020, 16:32
1. Giới thiệu: LTV CT2116 là chất diệt vi sinh không có tính oxi hoá ít tạo bọt, 80% hoạt tính, ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt - LTV C2200
12 Tháng Tám 2020, 16:32
1. Giới thiệu LTV C2200 là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV C2200 sẽ cô lập và là...
Xem thêm
Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt - LTV C2200L
12 Tháng Tám 2020, 16:34
1. Giới thiệu LTV C2200L là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV C2200L sẽ cô lập và ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt - LTV C2200P
12 Tháng Tám 2020, 16:35
1. Giới thiệu LTV C2200 P là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV C2200 P sẽ cô lập v...
Xem thêm
Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt - LTV CGL50
12 Tháng Tám 2020, 16:36
1. Giới thiệu LTV CGL50 là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV CGL50 sẽ cô lập và là...
Xem thêm
Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt - LTV CT2003
12 Tháng Tám 2020, 16:36
1. Giới thiệu LTV CT2003 là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV CT2003 sẽ cô lập và ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt - LTV C2001
12 Tháng Tám 2020, 16:37
1. Giới thiệu LTV CT2001 là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV CT2001 sẽ cô lập và ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt - LTV CT2005
12 Tháng Tám 2020, 16:38
1. Giới thiệu LTV CT2005 là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV CT2005 sẽ cô lập và ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế vi sinh trong hệ thống giải nhiệt - LTV CT2010
12 Tháng Tám 2020, 16:38
1. Giới thiệu LTV CT2010 là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. LTV CT2010 sẽ cô lập và ...
Xem thêm
Hóa chất diệt rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt - LTV C3010L
12 Tháng Tám 2020, 16:39
1. Giới thiệu LTV C3010L là một hỗn hợp chất halogen oxi hoá dạng lỏng, hạn chế sự tắc nghẽn do ...
Xem thêm
Hóa chất diệt rêu tảo trong hệ thống giải nhiệt - LTV CT2302
12 Tháng Tám 2020, 16:40
1. Giới thiệu LTV CT2302 là một hỗn hợp chất halogen oxi hoá dạng lỏng, hạn chế sự tắc nghẽn do ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt kín - LTV C642
12 Tháng Tám 2020, 16:40
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt kín - LTV C642L
12 Tháng Tám 2020, 16:41
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt kín - LTV C642P
12 Tháng Tám 2020, 16:42
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt kín - LTV CH0105
12 Tháng Tám 2020, 16:42
1. Giới thiệu LTV CH0105 là một chất lỏng, ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt kí...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt kín - LTV CH0102
12 Tháng Tám 2020, 16:43
1. Giới thiệu LTV CH0102 là một chất lỏng, ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt kí...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt kín - LTV CH0108
12 Tháng Tám 2020, 16:43
1. Giới thiệu LTV CH0108 là một chất lỏng, ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt kí...
Xem thêm
Hóa chất diệt vi khuẩn legionella – LTV CT2206
12 Tháng Tám 2020, 16:44
1. Giới thiệu LTV CT2206 là chất phân tán vi sinh kết hợp với chất hoạt động bề mặt dạng không i...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt kín - LTV C615
17 Tháng Tám 2020, 11:06
1. Giới thiệu LTV C615 là một chất lỏng, ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt kín ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt kín - LTV C615L
17 Tháng Tám 2020, 11:17
1. Giới thiệu LTV C615 L là một chất lỏng, ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt kí...
Xem thêm
Hóa chất ức chế cáu cặn ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt kín - LTV C615P
17 Tháng Tám 2020, 11:29
1. Giới thiệu LTV C615 P là một chất lỏng, ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt kí...
Xem thêm