HÓA CHẤT TẨY RỬA HỆ THỐNG CŨ

Hóa chất tẩy rửa cáu cặn – LTV CL32
10 Tháng Sáu 2020, 06:51
1. Giới thiệu sản phẩm LTV CL32 là một hỗn hợp các chất gốc axit. LTV CL32 đạt hiệu quả cao tr...
Xem thêm
Hóa chất tẩy rửa cáu cặn - LTV O4007
15 Tháng Tám 2020, 10:51
1. Giới thiệu sản phẩm LTV O4007 là một hỗn hợp các chất gốc axit. BM OCL 07 đạt hiệu quả cao ...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt trước khi tẩy - LTV CL2482
15 Tháng Tám 2020, 10:56
1. Giới thiệu: LTV CL2482 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. ...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt trước khi tẩy - LTV O6207
15 Tháng Tám 2020, 10:57
1. Giới thiệu: LTV O6207 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. ...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt trước khi tẩy - LTV URO 033
15 Tháng Tám 2020, 10:58
1. Giới thiệu: LTV URO 033 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt trước khi tẩy - LTV O6002
15 Tháng Tám 2020, 10:59
1. Giới thiệu: LTV O6002 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. L...
Xem thêm
Hóa chất thụ động hóa bề mặt trước khi tẩy - LTV O6007
15 Tháng Tám 2020, 11:00
1. Giới thiệu: LTV O6007 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. L...
Xem thêm
Hóa chất nâng pH - LTV CN50
15 Tháng Tám 2020, 11:01
1. Giới thiệu: LTV CN50 là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tuc loại bỏ cáu c...
Xem thêm
Hóa chất nâng pH - LTV O7209
15 Tháng Tám 2020, 11:02
1.Giới thiệu: LTV O7209 là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tuc loại bỏ cáu c...
Xem thêm