Hoá chất tẩy rửa hệ thống giải nhiệt củ bao gồm các loại hóa chất:

Hóa chất tẩy rửa cáu cặn – LTV CL32
10 Tháng Sáu 2020, 06:51
1. Giới thiệu sản phẩm LTV CL32 là một hỗn hợp các chất gốc axit. LTV CL32 đạt hiệu quả cao tr...
Xem thêm
Hóa chất trung hòa – LTV CN50
10 Tháng Sáu 2020, 07:05
LTV CN50 là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tuc loại bỏ cáu cặn và trung hòa ...
Xem thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn trước khi tẩy – LTV CL2482
10 Tháng Sáu 2020, 14:25
LTV CL2482 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. LTV CL2482 phù...
Xem thêm