Hoá chất tẩy rửa hệ thống lò hơi củ bao gồm các loại hóa chất sau:

Hóa chất tẩy rửa cáu cặn – LTV CL32
10 Tháng Sáu 2020, 06:51
1. Giới thiệu sản phẩm LTV CL32 là một hỗn hợp các chất gốc axit. LTV CL32 đạt hiệu quả cao tr...
Read More
Hóa chất trung hòa – LTV CN50
10 Tháng Sáu 2020, 07:05
LTV CN50 là một hỗn hợp các chất gốc kiềm, được sử dụng để tiếp tuc loại bỏ cáu cặn và trung hòa ...
Read More
Hóa chất ức chế ăn mòn trước khi tẩy – LTV CL2482
10 Tháng Sáu 2020, 14:25
LTV CL2482 là một hỗn hợp các chất ức chế và chất hoạt động bề mặt, ít sủi bọt. LTV CL2482 phù...
Read More