KHƠI DẬY VÀ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TIỀM ẨN CỦA NHÂN SỰ

KHƠI DẬY VÀ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TIỀM ẨN CỦA NHÂN SỰ

KHƠI DẬY VÀ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TIỀM ẨN CỦA NHÂN SỰ

Long Trường Vũ luôn ý thức được con người là lực lượng nòng cốt trong mỗi doanh nghiệp, không có con người, doanh nghiệp khó có thể vận hành được. Là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng của sản phẩm. Và là yếu tố không thể sao chép được. Chúng tôi đã làm gì ???

 

1. Xây dựng nền tảng.

Luôn chia sẻ cho nhân viên về:

Mục tiêu, chiến lược: cụ thể trong từng thời điểm

Tầm nhìn, sứ mệnh của Công ty Long Trường Vũ

Giá trị cốt lõi của Công ty Long Trường Vũ

2. Tạo môi trường làm việc thân thiện

Chúng tôi là một gia đình, cùng hợp sức để đưa con thuyền đến đích.

Môi trường làm việc tích cực, luôn ghi nhận sự đóng góp dù nhỏ nhất đến từ các thành viên

3. Đúng người, đúng việc và đúng hướng

Quan sát khả năng, thái độ của từng cá nhân đặt họ vào đúng lĩnh vực chuyên môn và vào các dự án trong tương lai.

Luôn khuyến khích và tạo động lực cho mỗi cá nhân có cơ hội khám phá ra năng lực thực sự của mình.

4.    Rèn luyện nhân sự

Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn/ hội thảo chuyên đề để  nhân sự phát triển kỹ năng chuyên môn.

Động viên nhân sự tham gia vào các khóa học để trau dồi kiến thức bằng nguồn kinh phí của công ty.

Khuyến khích sự học ở đội ngũ nhân sự

5.     Tạo niềm vui

 Tạo các buổi sinh hoạt tập thể vào các ngày cuối tuần

 Thường tổ chức các game vui bổ ích liên quan đến phát triển kỹ năng mềm.

6.     Nhận biết sự đóng góp

  Mỗi tháng, chúng tôi đều có những ghi nhận khen thưởng đối với cán bộ nhân viên có thành tích trong chuyên môn. Luôn có những món  quà nhỏ thiết thực thể hiện sự quan tâm đối với nhân viên.

 

 

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline